Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

ПРОТОКОЛ

ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ (СЛУХАНЬ) МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ – ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН  СЕЛА  ОЗЕРА   СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

с.Озера                                                                                                           «03»  грудня  2018 року

 

Місце проведення:  Громадське обговорення (слухання) розпочались о 10.00 год. в приміщення Озерської   сільської  ради за адресою: с. Озера  Світловодського  району  Кіровоградської  області, вул. Центральна,34.(заплановане громадське обговорення  в будинку культури , у  зв’язку  з температурним режимом  відбулося  у  приміщенні  сільської  ради)

 

 

Час проведення: 10.00год.

 

Присутні:

Учасники громадського слухання у кількості 27 особи(список реєстрації – у Додатку 1 до цього протоколу).

З них наділені правом голосу 25 учасників.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії громадського слухання.
 2. Затвердження порядку денного та регламенту громадського слухання.
 3. Про обговорення та схвалення проекту Генерального плану  с. Озера

 

Відкрив засідання Федорус Віталій Олексійович  голова   сільської  ради

Повідомив, що сьогодні 03 грудня 2018 року проводиться громадське слухання щодо обговорення проекту Генерального плану  с. Озера

Поставив на обговорення перше питання Порядку денного – обрати головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

 1. Обрання головуючого, секретаря та членів лічильної комісії.

 

СЛУХАЛИ: Міщенка Костянтина Петровича - члена робочої групи  Озерської сільської ради  з  підготовки та проведення громадських  слухань з обговорення генплану  с. Озера     про необхідність обрання головуючого даного громадського слухання та запропонував кандидатуру Федоруса Віталія Олексійовича

Інших пропозицій щодо кандидатури головуючого громадського слухання не надходило.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 24;

«Проти» - немає;

«Утрималися» -  немає.

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати головуючим громадського слухання:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Адреса реєстрації та контакти

Федорус   Віталій  Олксійович

 

вул. Вишнева,2 с. Озера , тел. 51-7-48

 

СЛУХАЛИ: Федоруса В.О.  голову  громадського слухання   про необхідність обрання секретаря  даного громадського слухання та запропонував кандидатуру Рудь Тетяни Олександрівни.

Інших пропозицій щодо кандидатури секретаря   громадського слухання не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 24;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

 

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем громадського слухання:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Адреса реєстрації та контакти

Рудь Тетяна Олександрівна

 

вул. Центральна,1с. Озера  51-7-25

 

СЛУХАЛИ: Федоруса Віталія Олексійовича - голову  громадського слухання    про необхідність обрання членів лічильної комісії громадського слухання та    запропонував  кількісний склад лічильної  комісії у складі 3-х осіб.

Інших пропозицій щодо кількісного складу лічильної комісії громадського слухання не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 25;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

 

СЛУХАЛИ: Федоруса Віталія Олексійовича - голову   громадського слухання , про необхідність обрання персонального складу лічильної комісії громадського слухання     у складі 3-х осіб.

Інших пропозицій щодо кількісного складу лічильної комісії громадського слухання не надходило.

 

Харитонович  Наталія Василівна  запропонувала кандидатуру   Попруги  Валентини  Григорівни;

Палярус Надія  Григорівна  запропонувала  кандидатури   Жалинської Олени Анатоліївни   та  Вовка  Василя  Миколайовича ,  які погодилися.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 22;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

 

УХВАЛИЛИ: Обрати членами лічильної комісії громадського слухання:

Попругу Валентину Григорівну,  Жалинську Олену Анатоліївну  та Вовка Василя Миколайовича

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту громадських слухань.

 

СЛУХАЛИ: Федоруса Віталія Олексійовича  голову громадського слухання, щодо винесення на порядок денний два  питання:

 1. Про затвердження порядку денного та регламенту громадського слухання.
 2. Про обговорення проекту Генерального плану с. Озера

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 25;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити такий порядок денний громадського слухання:

 1. Про затвердження порядку денного та регламенту громадського слухання.
 2. Про обговорення проекту Генерального плану с. Озера

 

СЛУХАЛИ: Федоруса Віталія Олексійовича - голову громадського слухання, який наголосив на обов’язках присутніх під час виступів дотримуватись порядку денного, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань. При недотриманні таких норм може бути прийнято рішення про видалення порушника з місця, де проводяться громадські слухання та щодо затвердження такого регламенту громадського слухання:

 • доповідь  по презентації  проекту і генерального плану  с. Озера   – до 40 хв..
 • час для запитань, виступів  учасників громадських слухань – до 5 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 25;

«Проти» - немає;

«Утрималися» - немає.

 

УХВАЛИЛИ: 2. Затвердити такий регламент громадського слухання:

 • доповідь  по презентації  проекту   генерального плану  с. Озера   – до 40 хв..
 • час для запитань, виступів  учасників громадських слухань – до 5 хв.

 

Рудь Тетяна Олександрівна  - секретар  слухань 

 

        Шановні  присутні  прошу  підійти  до  мене   зареєструватися  у  журналі (відомості)  та  отримати картки  учасника  громадського слухання  для  участі  у   голосуванні. Реєстр  буде  доданий  до протоколу  слухань.

 

Голова   громадського слухання,  Федорус Віталій Олексійович , запропонував

перейти   до основного питання порядку денного громадського слухання.

Про обговорення Генерального плану   с. Озера

          Шановні присутні  сьогодні  до  нас  повинен був  завітати на  обговорення  розробник нашої  містобудівної  документації,  але  за  погодними  умовами  і   за станом  здоров’я  він  буде  відсутній , тому   за  його усним дорученням , презентувати  проект генерального плану  буду  особисто я.

 Як  голова  сьогоднішнього зібрання  я  дуже  вдячний  за  те, що ви   не  залишилися   осторонь  від  даного питання  та   знайшли  час  бути присутніми  на  обговоренні  проекту генерального   плану  с. Озера.    Містобудівна  документація  у  сфері  земельних  відносин  є  чи  не  основою  у  розробленні   різноманітних  проектів  землеустрою,  тому  відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за відсутності містобудівної документації будь-які дії в сфері містобудування та земельних відносин – забороняються.

        Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України про основи містобудування» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №555 від 25 травня 2011 р. ми проводимо громадське обговорення (слухання) проекту містобудівної документації – Генеральний план с Озера. Містобудівна документація виконана на професійному рівні, відповідає вимогам містобудівного законодавства, державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування, планування та забудова міських та сільських поселень», ДБН Б.1.1-15-2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Земельного Кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншим нормативно правовим актам місцевого та загальнодержавного значення.

Земельні  відносини це  є - невід’ємна частина  нашого з вами права  на  отримання  у  власність  або  в  оренду земельних ділянок  різного призначення,  наприклад: під забудову, садівництво , особисте селянське господарство,городництво,тощо... Тому  проблема  відсутності удосконаленого генерального  плану населеного пункту  в подальшому  може вплинути на  наше  право   приватизувати , та  навіть обробляти  землю. Отже  прийняття   рішення про  розроблення  генерального  плану є   на  даний  час дуже  актуальне , бо  наша   сільська рада  уже   зіткнулася  з проблемою,  яка  тягнеться  на протязі  тривалого часу – це розширення   існуючого кладовища  та   розроблення  правовстановлюючих документів  на сміттезвалище, які  знаходяться  за  межами  населеного пункту  с. Озера. Неодноразово  сільська  рада  зверталася  до районної  державної  адміністрації, потім  до Держземагентства  у Кіровоградській  області , як  до  розпорядника  земельними ділянками за межами населених пунктів ,  але  позитивних  відповідей  не  отримували. І ось  у  цьому  році  завдяки  тому, що  у  нас на території  сільської ради   створене  комунальне  підприємство «ГОСПОДАР» були направлені  звернення   від  імені  керівника  даного  підприємства  про  надання дозволів  на  розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок  під сміттезвалище  та  розширення  існуючого кладовища  до  управління  Держгеокадастру  у Кіровоградській  області  і  були отримані  дозволи  на розроблення  проектів  землеустрою. Для  того, щоб  виготовити  документацію із  землеустрою  на данні  земельні ділянки  потрібно  було  виготовити детальні  плани   території,  але  коли  ми дізналися ,що це  буде  коштувати  більше  як  60000 тисяч  гривень, то  вирішили піти іншим  шляхом  і  розробити   генеральний   план  всього  населеного пункту  с. Озера  з  включенням  території  сміттезвалища  та  існуючого кладовища  в  межі  села. Ми  знайшли  розробника   генерального плану - це   ТОВ «Науково - дослідний  Інститут екологічної безпеки України»  на  чолі  з  директором – Харченко  Віктором Сергійовичем  та  уклали  з  ними  договір  і  почали  працювати.  І  ось  сьогодні  ми  дійшли  до  моменту  обговорення  проекту  Генерального плану.

Хочу  вам повідомити,що відповідно  до  мого розпорядження, як   голови Озерської  сільської

ради  від 8 жовтня 2018 року № 16 -р  була призначена дата, 3 грудня 2018  проведення                                                                                                                                                  громадських слухань  з обговорення  проекту Генерального плану с. Озера,  розробленого   ТОВ  «Науково - дослідний Інститут  екологічної безпеки України».  Також  даним розпорядженням   затверджено  робочу групу  для  опрацювання  проекту Генерального плану  та  підготовки до  громадських  слухань щодо прийняття   пропозицій та  зауважень на  протязі  30 днів.

Усі  покрокові  заходи, які  стосуються  розроблення  Генерального плану  ми   виконуємо  згідно  алгоритму  розроблення  (оновлення)  містобудівної  документації  та  внесення  змін  до  неї на місцевому  рівні  (генеральний  план  населеного пункту, план зонування території, детальний план території) . Ми   прийняли   рішення  про  розроблення  Генерального плану , затвердили   програму  забезпечення розробки (коригування ,) містобудівної документації  та  топографічної  основи. «Генеральний план населених пунктів Озерської сільської ради с. Озера,Талова Балка, Олексіївка  на 2018-2022 роки)

визначили  замовника  , оприлюднили  рішення  про початок розроблення  містобудівної документації на сайті  сільської ради,  на  дошці  оголошень , надали розробнику  оновлену картографічну  основу,  звернулися  до  обласної державної адміністрації  та  до районної державної  адміністрації , щодо визначення  державних та регіональних інтересів .

Щодо  врахування  інтересів  громади  визначили  проведення  громадських   слухань   згідно   мого  розпорядження .

Що стосується  процедури оприлюднення,  хочу  довести до  вашої  уваги ,  що  депутати, неодноразово  були повідомлені на  сесіях .

В газеті і на сайті сільської  ради  були  публікації, та  оголошення  про проведення обговорення ,  також  процедура запрошення була дотримана. Є діюче законодавство, яке передбачає терміни громадського обговорення. Комісія готувалася до громадських обговорень на протязі 30 днів, які передбачені законом. Населення і юридичні особи села мали можливість і право задати запитання, звернутися за роз’ясненням і подати пропозиції на протязі цього терміну. За відповідний період до  Озерської сільської  ради  надійшов  один лист від  Кіровоградської  обласної  адміністрації  в  якому   було  запропоновано , щоб при розробленні  Генерального плану  с. Озера було враховано державні та регіональні  інтереси, які відповідають  вимогам, встановлених  постановою КМУ від 25.05.2011 №555,  але  від  громади    за цей період  не  звернувся  ніхто.

Звертаю вашу  увагу, що відповідно до   вимог  ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р , що - запитання, пропозиції та зауваження мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно – правових актів (тобто по суті сьогоднішнього зібрання). Запитання, пропозиції та зауваження не по суті - не розглядаються. Одночасно звертаю  увагу присутніх, що пропозиції до проекту містобудівної документації мають право подавати:

- повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні;

- власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

- представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

- депутати    сільської   ради.

Я  хочу  повідомити також,  якщо  ви  зацікавлені  у  більш  детальному  перегляді   проекту  містобудівної  документації , то можете  зайти на  сайт  сільської ради    де  розміщений проект Генерального плану, його перегляд  є публічний і доступний для кожного жителя села , який має бажання  подивитися і ознайомитися з даним проектом.   

Проект генерального плану  с. Озера   ви бачите  у  вигляді  картографічних  матеріалів  та  пояснювальних записок   у  чотирьох  томах. Кожна  карта  розроблена   у  відповідності  до  функціонального   призначення, тобто  нанесено  дорожню, водогінну,  електро-  та  газомережі,  відображено  водовідвідні  канави ,  гідранти для  забору  води   при пожежі , артсвердловину, житлову  та  громадську   забудови,  в  межі  села  внесені  пасовища  та  території  господарських  дворів.,

Одна із  земельних ділянок  у перспективі  передбачається  під  розміщення  сонячної електростанції.

В  проекті відображені    земельні  ділянки під сміттезвалище  та  під  розширення  існуючого  кладовища.

Наостанок  хочу  додати ,  що    розширення населеного пункту   відбувається  за рахунок виключно земель Озерської  сільської ради   і не зачіпає інтересів жителів  інших  громад  та  державних інтересів.  На земельних  ділянках, які перебувають  у приватній  власності - будівництво або  вчинення  будь  яких  інших дій    в Генеральному плані не передбачено.

Щодо терміну  дії  генерального   плану  він  розробляється  на  десятиліття  або  навіть  може  бути безтерміновий.

 Розроблений  генеральний план -  є основою  перспективного розвитку   нашого населеного пункту . Розвиток  села Озера  має значний ресурсний та природний потенціал, передбачає інтенсивне використання територій в межах села, реорганізацію та ущільнення комунальної зони, збереження та відтворення природного комплексу та об’єктів історичної та культурної  спадщини .

Шановні  присутні,  по  даному питанню  регламент вичерпаний   у   кого які  будуть запитання, зауваження,  може   хто хоче  виступити.

 

Щербатко  Володимир Миколайович- головний  лісничий  Д П « Світловодський лісгосп» -

 

         При  ознайомленні  з проектом генерального плану  -  порушень  та  недоліків  ми  не  виявили,  так  як  територія  с. Озера    не межує  з лісовими  масивами ,  я сподіваюсь   заперечень у  погоджені  Генерального плану   від  нас не буде . Бажаю  успішно  пройти  усі  подальші  процедури при затвердженні  Генерального плану.

 

Федорус Віталій Олексійович –  голова  громадських слухань

 

       Шановні  присутні, якщо  ви  звернули  увагу на  схеми , які  розміщені на стінах ,  то площа  нашої  території  збільшилася. Збільшилась  за  рахунок  земельних  ділянок,  які колись  були  в межах  села,  і  на  даний  час  потрібно   відновити   історичну  справедливість  та  повернути їх в  межі  села.   Зараз я пропоную  заслухати перелік  земельних ділянок, які  відображені  на  схемах  та  потребують  вашого схвалення,  шляхом голосування  в  цілому:

 

1.Відобразити  в межах  села Озера   існуюче кладовище  та  розширити його за  рахунок земель   с/г призначення  у  східну  та південну  сторони  

 

2.Визначити   в межах села Озера  земельні ділянки  для ведення ОСГ  біля  кладовища  у  північній стороні  та у східній .

 

3. Визначити  земельні ділянки   по вул. Центральна  , у західній  частині  від магазинів

№ 87  (Українська № 25 та № 27) ,   під  громадську забудову.

 

4. Визначити  земельну ділянку по вул. Центральна , біля  буд. № 23  під   громадську   забудову у південній   стороні.

 

5. Визначити  територію  по вулиці Першотравневій  між  будинком № 45  та будинком №47      -  житловою     забудовою.

 

6. Відобразити  на території села   водовідвідні канали, а  саме:  між  огородами   вулиць Зелена  та  Українська  ;  по вул.   Першотравнева - між будинками №74 (будинок операторів  газорозподільної  станції ) та будинком № 72 ( Бутенко М.П.;)   між будинком  №26 (Уманець М.М.)  та  будинком  №28 ( Закряжевського С.Л.)  

 

7. Відобразити  в межах  села Озера   господарські  двори які  знаходяться по вул. Вишнева та  по вул. Підлісна .

 

8.Відобразити  в межах   села Озера  багаторічні   насадження (тутові) які  знаходяться  по  дорозі  між с. Талова Балка  та с. Озера (східна та  західна сторони від дороги)

 

9. Відобразити  в межах  села  земельні ділянки для ведення ОСГ, які знаходяться  напроти  вулиці  Вишнева (між ретранслятором та господарським  двором  ТОВ  «Украгропродукт»)

 

10. Відобразити  в межах  села  земельні ділянки для ведення ОСГ, які знаходяться  напроти  вулиці  Шевченка.(північна сторона)

 

11.Відобразити  в межах  села  земельні ділянки для ведення ОСГ, які знаходяться  біля електропідстанції  (напроти господарського двору  по вул. Підлісна ( на північ)

 

12. Відобразити  в межах  села будинок операторів  газорозподільної  підстанції   та земельні ділянки  для ведення ОСГ, які знаходяться  біля  газорозподільної  підстанції   до  межі  Миронівської  сільської ради  (західна сторона)

13. Визначити  територію  пасовища  між Таловою  Балкою  та с. Озера  під  земельну ділянку  для  вивезення  ТПВ (сміттезвалища)  та  відобразити  її  в  межах  с. Озера.

 

14. Відобразити   пасовища та  багаторічні насадження   нижче  бувшого  господарського двору (МТФ № 2) в межах с. Озера ( східно  – північна сторона)

 

15. Визначити територію  напроти житлових будинків по пров. Першотравневому   на   територію  для ведення  особистого селянського господарства. (південна  сторона)

 

16. Відобразити  на схемі  артсвердловину    по вул. Дружба  біля   будинку № 2

 

17. Відобразити   частину   територію  біля   ретранслятора  з громадської  забудови на  ведення особистого селянського господарства( південна сторона)

 

18. Відобразити  на території  шкільного саду  Братську могилу,як  пам'ятку культурної спадщини.(у  східній частині саду)

 

19. Відобразити  східну  частину  бувшого господарського двору  (МТФ № 2)  виробничою територією  з перспективою   розміщення на даній території  сонячної електростанції .

 

Голосували:

За – 25

Проти - 0

Утримались – 0

 

Федорус Віталій Олексійович- голова  слухань

 

Враховуючи, що весь перелік погоджений  пропоную схвалити проект Генерального плану села Озера розробленого ТОВ  «Науково - дослідним Інститутом  екологічної безпеки України» та  порядок денний нашого громадського обговорення (слухань) проекту Генерального плану с. Озера згідно регламенту вичерпано. Вважаю ми попрацювали плідно. Отже, за підсумком  можна зазначити, що громадське обговорення (слухання) містобудівної документації – Генеральний план с. Озера відбулися. Громадське обговорення (слухання) містобудівної документації – Генеральний план с. Озера   пропоную схвалити.

 

УХВАЛИЛИ: керуючись статтями 17,21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 зі змінами № 532 від 24.07.2013 року «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», статтею 21 Положення про громадські слухання в селі Озера

 

 1. Проект Генерального плану забудови с. Озера  - схвалити.

 

Сільський голова  він же й голова громадських слухань  подякував усім учасникам громадського слухання за участь  та  порозуміння  даного питання .

 

 

 

Голова слухань          ________________________  Федорус Віталій Олексійович

                                                         (підпис)

 

Секретар слухань ________________________   Рудь Тетяна Олександрівна                                                            

                                        (підпис)