Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Повідомлення про оприлюднення  проекту містобудівної  документації «Генеральний план с. Озера Світловодського району   Кіровоградської області»  з метою  врахування громадських інтересів. 

  На виконання розпорядження за сільського голови  Озерської  сільської ради № 16-р від 8.10.2018 року  «Про проведення громадського обговорення проекту Генерального плану с. Озера  та громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Генерального плану с. Озера   відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою урахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові с. Озера  Світловодського району Кіровоградської області з 01.11. 2018 року оприлюднюються  матеріали проекту «Генерального плану с. Озера Світловодського району Кіровоградської області».

1. Мета проекту містобудівної документації: забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку населених пунктів, підвищення рівня його благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення.

2. Основні техніко-економічні показники, що відображають зміст містобудівної  документації знаходяться  у приміщенні  Озерської  сільської ради.

3. Розробник проекту ТОВ «Науково-дослідний Інститут Екобезпеки України» м. Київ ідентифікаційний код 37818023.

   Замовник проекту – Озерська  сільська рада; місце знаходження за адресою: вул. Центральна 34, с. Озера , Світловодський район, Кіровоградська область.

4.  З текстовою та графічною частинами проекту «Генерального плану с. Озера  Світловодського району Кіровоградської області» можна ознайомитися з  01.11. 2018 року до 01.12.2018 року на офіційному веб-сайті  Озерської  сільської ради http://ozersk.svetlovodsk-rada.gov.ua / та в приміщенні  Озерської  сільської ради за адресою: с. Озера , вул. Центральна, 34.

5. Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: спеціаліст-землевпорядник   Озерської ї сільської ради   Попруга Валентина Григорівна .

6. Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання міс­тобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особис­тим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

 Пропозиції та зауваження слід подавати до  Озерської  сільської ради за адресою: с. Озера вул.  Центральна,34 .т.05236-51725

Термін подання пропозицій – з 01 листопада по 01  грудня 2018 року.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме – до 01 грудня  2018 року включно.

Пропозиції що надійшли після встановленого строку залишаються без розгляду.

 Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації «Генерального плану с. Озера  Світловодського району Кіровоградської  області», будуть проведені в  будинку культури  Озерської  сільської ради   03 грудня 2018 року 0 10.00  за адресою: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Озера , вул.  Центральна,36.

У громадських слуханнях можуть взяти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території с. Озера  на місцевому рівні; власники та користувачі земельних ділянок розташованих на території щодо якої розробляється документація та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.