Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Озерської  сільської  ради «Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2019 рік»

 

Назва регуляторного акта: "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік".

Регуляторний орган: Озерська  сільська рада.

Розробник: Постійна комісія  Озерської  сільської ради з питань розвитку  населених пунктів , планування бюджету,  фінансування, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі  та побуту.

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається 

Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори, визначає об’єкти

 оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

 1. Цілі регулювання                                                                                                    Цілями регулювання є:
  • безумовне виконання норм чинного законодавства;
  • встановлення місцевих податків і зборів;
  • отримання додаткових коштів до сільського бюджету та направлення їх на втілення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

              3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 1. Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових                                 надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.
 2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік».                                                                                 Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.                                                                                                         За таких обставин, перевага  була  віддана  другому  способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської  ради, її виконавчих органів,  фіскальної служби.
 1. Механізм реалізації мети

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.

Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення  Озерської  сільської ради.

Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської   ради пропонується шляхом прийняття рішення  про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік.

                5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

 • зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;
 • орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;
 • орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти  Озерської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

 

 1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

 

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти сільської  ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій в зв’язку з   надходженням коштів до бюджету від сплати місцевих податків  і зборів

- відсутність збільшення розмірів ставок єдиного податку.  

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

Інтереси

держави

- Запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів.

-   Пільги для фізичних та юридичних осіб надані тільки  відповідно до Податкового кодексу України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту

Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2019 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Показниками результативності запропонованого проекту рішення сільської   ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акту складає 1 рік.                                                                                                               

 Для відстеження  результативності  рішення  Озерської сільської   ради  відповідно до статті 10. Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” буде застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

 

 

 

       Сільський голова                                                             В.Федорус