Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення – проекту регуляторного акта  Озерської  сільської ради  «Про встановлення єдиного податку на території  Озерської  сільської ради  на 2020 рік»

(далі - проект рішення – проект регуляторного акту)

 

1. Визначення проблеми

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  сільської  ради "Про встановлення єдиного податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік"підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі єдиного податку, покладені на органи місцевого самоврядування.

Стаття 12 Податкового кодексу України зобов’язує органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень  щодо встановлення місцевих податків і зборів та їх офіційне оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок податків залежить  показник наповнення сільського бюджету, від якого, в свою чергу, залежить вирішення існуючих проблем громади, а саме: -

 • Утримання  НВК  (заклад  дошкільної освіти, школи)
 • села Олексіївка, Озера, Талова Балка  залишаються без мереж вуличного освітлення;
 • мережа  водопостачання   с.Озер потребує  реконструкції; (четверта черга)
 • поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл  сільської ради ;
 • виконання Програми соціального захисту населення, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги, найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.Єдиний податок  – один із значних джерел наповнення доходної частини сільського бюджету. Питання наповнення бюджету сільської ради,  у тому числі через встановлення ставок єдиного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Питання залучення у 2020 році прогнозовано 39,3 тис.грн. до сільського бюджету пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення сільської ради щодо затвердження ставок єдиного податку.

Як наслідок, громада сільської ради отримує упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, які спрямовані на забезпечення належного рівня життя жителів, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету. Крім цього, рішення Озерської  сільської ради буде узгоджуватися з вимогами Бюджетного та Податкового кодексами України. Прийняття даного регуляторного акта також дозволить забезпечити прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки  чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими   сільською  радою;

- діючих актів, оскільки ставки податку, визначені в рішенні Озерської сільської ради від 25.06.2018 року № 369  «Про встановлення єдиного податку на території  Озерської  сільської ради на 2019рік» застосовуються лише на 2019 рік.

У зв'язку з цим виникла  необхідність прийняття даного регуляторного акта.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

2. Цілі державного регулювання

Цілями данного регуляторного акта  є:

 • встановлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України для суб'єктів господарювання – платників податку  першої та другої груп;
 • своєчасне надходження до сільського бюджету єдиного податку орієнтовно у розмірі 39,3 тис.грн.,  що дозволить забезпечення виконання в 2020 році сільських програм;
 • дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України;
 • прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

(не прийняття рішення про встановлення єдиного податку на 2020 рік.):

 

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у разі не встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків і зборів на відповідний бюджетний рік, такі податки і збори сплачуються платниками за мінімальними ставками. Оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету сільської ради від справляння цього податку будуть 0 грн.Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм.

Альтернатива 2(прийняття данного регуляторного акту)

 

Встановлення ставок єдиного податку для

 першої групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

для другої групи платників єдиного податку у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

дасть можливість отримати орієнтовно 39,3 тис.грн. надходжень до сільського бюджету, що дозволить виконати соціально-економічні програми у 2020 році.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку

Не сплата єдиного податку, через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, спонукає громадян офіційно оформити свою підприємницьку діяльність.

Відсутність надходжень до сільського бюджету від сплати єдиного податку, внаслідок чого втрачається біля 39,3 тис. грн.,що негативно вплине на виконання в повному обсязі місцевих програм.

 

Альтернатива 2:

прийняттяданного рішення

Наповнення дохідної частини  сільського бюджету орієнтовно на 39,3 тис. грн. за рахунок сплати єдиного податку дасть можливість виділити кошти з сільського бюджету, на виконання програми соціального захисту населення громади, програми соціально-культурного та економічного розвитку  Озерської сільської ради

Сплата податку платниками єдиного податку може вплинути на перехід  частини підприємців у тінь, а також на працевлаштування без офіційного оформлення трудових відносин.

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку

Несплата податку вплине на економію коштів суб’єктів малого бізнесу, внаслідок чого можливе офіційне оформлення  найманих працівників, підвищення розміру заробітної плати, незначне зменшення споживчих цін.

 

Втрата частини надходжень до міського бюджету на прогнозованому рівні близько  39,3  тис. грн., вплине на неможливість виконання  деяких  сільських програм та  вирішення проблем громади.

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

Громада сільської ради отримує упевненість у можливості виконання сільських  програм. Наповнення дохідної частини  сільського бюджету орієнтовно на 39,3 тис. грн. за рахунок сплати єдиного податку,дасть можливість виділити кошти з сільського бюджету, на виконання програми соціального захисту населення сільської ради, програми соціально-культурного та економічного розвитку  Озерської сільської ради

Сплата суб’єктами малого бізнесу єдиного податку несе за собою витрачання власних коштів, що може вплинути на скорочення робочих місць, виплату заробітної плати найманим працівникам у конвертах, підвищення споживчих цін, в результаті чого витрати суб’єктів малого бізнесу перекладаються на плечі споживачів.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання , одиниць, всього:  в т.ч.

  платники єдиного податку I групи

   платники єдиного податку II групи

 

 

 •  

 

 

 

 

-

 

 

6

3

3

 

 

6

3

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку

Несплата податку дасть можливість суб'єкту малого бізнесу зекономлені кошти спрямувати на свій  розвиток .

 

Втрата частини надходжень до сільського бюджету на прогнозованому рівні близько 39,3  тис.грн., вплине на погіршення  інфраструктури  сільської ради . Також залишаться неврегульовані відносини між суб’єктами господарювання та сільською владою.

Альтернатива 2:

прийняття  даного рішення

Сплата єдиного податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів малого бізнесу, дасть можливість покращити інфраструктуру сільської ради тим самим покращити  його імідж та залучити інвесторів для впровадження нових проектів розвитку суб'єктів підприємницької  діяльності.

Витрачання платниками єдиного податку власних коштів, які спрямовуються не на свій розвиток, а на сплату податку.

 

 

ВИТРАТИ

 суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва.

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як рішення сільської ради стосується виключно суб’єктів мікро бізнесу – фізичних осіб – підприємців, що є платниками  єдиного податку.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

не встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку

1

Не встановлення податку не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати). Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим що відповідно до підпункту 12.3.5 статті 12 Податкового Кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками  у порядку встановленому кодексом за мінімальними ставками. Оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету  від справляння цього податку будуть 0 грн. Наслідком є недоотримання надходжень до сільського бюджету коштів на прогнозованому рівні 39,3 тис. грн. Негативний вплив буде завдано  громаді оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування сільських програм.

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

3

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті. Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів  малого бізнесу, дасть можливість наповнити сільський бюджет орієнтовно на 39,3 тис. грн. та виділити кошти з сільського бюджету на виконання програми соціального захисту населення  ради  програми соціально-культурного та економічного розвитку Озерської сільської ради.  Таким чином, з прийняттям даного рішення буде досягнуто баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

не встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку

Не сплата єдиного податку спонукає громадян офіційно оформити свою підприємницьку діяльність.

Можливе офіційне оформлення  найманих працівників, підвищення розміру заробітної плати, незначне зменшення споживчих цін.

Можливість суб'єкту малого бізнесу зекономлені кошти спрямувати на свій  розвиток

 

Відсутність надходжень до бюджету ради від сплати єдиного податку,внаслідок чого втрачається біля 39,3 тис. грн.,що негативно вплине на виконання в повному обсязі місцевих програм.

Погіршення  інфраструктури  сільської  ради

Неврегульовані відносини між суб’єктів господарювання та місцевою владою.

На відміну від альтернативи 2, не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

Наповнення дохідної частини  сільського бюджету орієнтовно на  39,3 тис. грн. за рахунок сплати єдиного податку   дасть можливість виділити кошти з сільського бюджету на виконання програми соціального захисту населення  сільської ради , програми соціально-культурного та економічного розвитку

Громади.

Можливість підприємцям розширити свою діяльність шляхом надання їм фінансової підтримки з сільського бюджету.

Покращення інфраструктури  ради, що дасть можливість  покращити  імідж та залучити інвесторів для впровадження нових проектів розвитку суб'єктів підприємницької  діяльності.

Сплата суб’єктами малого бізнесу податку несе за собою витрачання власних коштів, що може вплинути на перехід частини підприємців в тінь, скорочення робочих місць, підвищення споживчих цін, в результаті чого витрати суб’єктів малого бізнесу перекладаються на плечі споживачів.

 

 

Дана альтернатива дає змогу максимально досягнути поставлених цілей державного регулювання: наповнити сільський  бюджет орієнтовно на 39,3 тис. грн.; своєчасно фінансувати бюджетну сферу, реалізовувати місцеві програми, які спрямовані на покращення рівня життя жителів громади; досягнути балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

не встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку

Не обрана

Дана альтернатива не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акту, єдиний податок справлятиметься по мінімальним ставкам, до бюджету сільської ради від справляння цього податку будуть 0 грн. Наслідком є недоотримання надходжень до сільського бюджету коштів на прогнозованому рівні 39,3 тис.грн. Негативний вплив буде задано територіальній громаді , оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування місцевих програм, які направлені на підвищення рівня життя жителів  населених пунктів громади.

Х

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

Обрана.

Проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок.

Прийняття проекту дозволить забезпечити надходження до  сільського бюджету орієнтовно у розмірі 39,3 тис.грн. та    можливість реалізації місцевих програм, які спрямовані на підвищення рівня життя жителів  громади.

- внесення змін до  чинного законодавства України;

- інфляційні процеси;

- необхідність в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільськоїї ради фіксовані ставки єдиного податку на 2020 рік для першої та другої груп платників єдиного податку. Регуляторним актом  регламентовані розміри ставок єдиного податку.

При встановлені ставок аналізувалися прогнози соціально-економічного розвитку громади, розмір наповненості сільського бюджету від сплати податку, платоспроможність населення, що впливає на отримання прибутку суб'єктами малого підприємництва та сплати ними єдиного податку.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування думки та пропозицій суб’єктів господарювання.   

Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який  передбачає виконання заходів:

1. Про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку для першої та другої груп платників єдиного податку на території  Озерської  сільської  ради на 2020 рік» буде оголошено на офіційному сайті  Озерської  сільської ради з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

2. Направлення проекту регуляторного акту «Про встановлення єдиного  податку на території Озерської  сільської ради на 2020 рік» з аналізом регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

3. Враховуючи  результати  обговорення, отримані пропозиції від Державної регуляторної служби України та на підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняття  сільською радою рішення щодо встановлення  єдиного податку  на території Озерської  сільської на 2020 рік.

4. Оприлюднення  прийнятого  рішення. 

Дане рішення буде передано до Світловодського відділення  Олександрійської  ОДПІ ДФС у Кіровоградській області  у строки, передбачені  законодавством.        

 

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта не потребує  витрат з місцевого бюджету.

Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого підприємництва, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до АРВ).

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог Податкового кодексу України дане рішення Озерської сільської  ради встановлюється на 2020 рік.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього  регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

Показник

І кв.

2020

ІІ кв.

2020

ІІІ кв.

2020

ІV кв.

2020

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, тис.грн.

9825

9825

9825

9825

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, од

6

6

6

6

час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату податку не збільшиться. Усі процедури встановлюються ПКУ.

Час затрачений на ознайомлення з рішенням  та внесення змін до внутрішніх процедур обліку та  звітності становить 1,0 годину для одного суб'єкта малого підприємництва, в грошовому вираженні витрати  для 6 суб’єктів становлять 258 грн.

розмір коштів,  що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, тис.грн.

9825

9825

9825

9825

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Про оприлюднення проекту буде оголошено в газеті "Світловодськ вечірній» та на офіційному сайті  Озерської  сільської ради (ozerarada@i.ua) з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що сплачують єдиний податок, ос.

6

6

6

6

           

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

У зв’язку з тим, що строк дії акту один рік (2020 рік), буде здійснено базове  та повторне відстеження результативності дії регуляторного акта. Повторне відстеження буде проведено з 10 вересня по 10 жовтня 2020 року.

Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності (надходження єдиного податку до сільського бюджету) і відповідно, статистичний вид даних, бухгалтерським  відділом  Озерської сільської ради.

 

Зауваження і пропозиції від платників єдиного податку приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту письмовому вигляді за адресою: 27542, Кіровоградська область,  Світловодський район,с. Озера

                                           вул. Центральна,34.

 

 

                        Сільський голова                                                          В.Федорус

 

 

 

 

 

Додаток 1

До АРВ проекту рішення  Озерської  сільської ради  «Про встановлення єдиного податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік»

 

ТЕСТ 

                                                 малого підприємництва (М-Тест)

 

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 25.03.2019 р. по 04.04.2019 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет - консультації прямі (інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Телефонні запити до суб’єктів малого підприємництва

2

Проводилось обговорення розмірів ставок місцевих податків і зборів.

2

Нарада

Члени постійної  комісії з питань законності, діяльності ради, депутатської етики, депутатської

діяльності,розвитку населених пунктів,  планування бюджету, фінансування,  приватизації, підприємництва,  регуляторної політики .

.

Обговорення розмірів ставок єдиного податку  для першої та другої груп платників єдиного податку та розміру адміністративних витрат суб'єктів малого підприємництва

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
 • кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 6 одиниць;
 • питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 %.

 

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

5

Інші процедури

сплата єдиного податку платниками, грн./міс.;

сплата єдиного податка платниками ІI групи,грн./міс.

 

210,2

881,4

5.1

Витрати на придбання засобів, зокрема, обладнання  необхідних для входження на ринок (одноразові витрати)

 0

6

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

сплата єдиного податку платниками, грн./міс.;

сплата єдиного податка платниками ІI групи,грн./міс.

 

210,2

881,4

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

І група платників податку

ІI група платників податку

 

 

3

3

8

Сумарно, гривень:

де 210,2 -  10% від прожиткового мінімуму

881,4   -  20% від мінімальної заробітної плати

12 – к-сть місяців

3 – суб’єкти господарювання

39297,60

 

 

(3  х 210,2х12+

3 х 881,4 х 12 )

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (ознайомлення з текстом рішення)

Формула:витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм, (1год.x43 грн.)

43

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та  звітності)

Формула:витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм, (0,5год.x 43 грн.)

 

0

 

11

Процедури офіційного звітування

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

13

Інші процедури (уточнити): 

0

14

Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

43

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

6

16

Сумарно, гривень відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

258

 

Розрахунки здійснено з урахуванням проекту бюджетної резолюції, якою передбачено з 1 січня 2020 року встановити мінімальну заробітну плату  в розмірі – 4407 грн., прожитковий мінімум на працездатну особу в розрахунку на один місяць в розмірі -  2102 грн.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні. Процедури адміністрування податку, сплати податку тощо встановлено Податковим кодексом України

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн..

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

39 297,60

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

258

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

39555,60

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

39555,6

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу  статистичних даних,визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

 

 

 

УКРАЇНА

Озерська  сільська   рада   Світловодського  району

                                      Кіровоградської   області

                                                           Експертний

висновок

Постійної комісії з питань законності , діяльності ради , депутатської етики, депутатської  діяльності,розвитку населених пунктів,  планування бюджету, фінансування,  приватизації, підприємництва,  регуляторної  політики  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту рішення  сесії  Озерської   сільської ради «Про встановлення єдиного податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік»

 

 1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» - проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:
 2. – регулювання  господарських відносин зумовлено наступними проблемами на території сільської ради:
 • утримання НВК (дошкільний навчальний заклад, школа)
 • опалення  Озерського будинку культури
 • вуличного освітлення  територій  сіл Озера , Талова Балка. Олексіївка;
 • мережа   водопостачання  потребує  реконструкції (4 черга реконструкції)
 • поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл  сільської ради;
 • виконання Програми соціального захисту населення, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування.
 •            - форма та рівень  регулювання господарських відносин відповідають вимогам Податкового кодексу України, ставки податку встановлено у межах, передбачених статтями   291 -   297,  ПКУ.
 • –отримані кошти забезпечать можливість поточного та капітального ремонтів доріг населених пунктів  сільської ради ,;
 • –проектом забезпечено баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави; суб’єкти господарювання зможуть сплачувати економічно обгрунтовані податки, які встановлено проектом рішення
 • –проект рішення включено до плану регуляторної діяльності сільської ради -рішення від 6.12.2018       №   447 , що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування  громадської думки–проект рішення з АРВ розміщенно  на офіційному сайті Озерської  сільської ради( ozerarada@i.ua)для обговорення громадськістю, усі ініціативи, зауваженя та пропозиції, надані у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розглядаються розробником проекту.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам  статті 8 Закону України «Про засади державної  регуляторної  політики  у сфері господарської діяльності» - до проекту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно ст.8 Закону.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми. Визначено цілі державного регулювання, якими є:

-  своєчасне поповнення сільського бюджету для вирішення проблем громади;

- відкритість процедури та прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо сплати  єдиного  податку;

-  приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог  ПКУ.

  АРВ оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

 • очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. Так, прийняття проекту рішення сільської ради дозволить отримати до бюджету сільської  ради   податкових надходжень від сплати  єдиного податку не менше  39,3 тис. грн.,  що забезпечить виконання Програми економічного і соціального розвитку Озерської  сільської ради  на 2020 рік.

В АРВ обґрунтовано строк чинності регуляторного акта – 2020 рік, визначено показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його  прийняття

 

               3. ВИСНОВОК:

Проект регуляторного акту рішення сесії сільської ради «Про встановлення єдиного  податку на території Озерської  сільської ради на 2020 рік» відповідає  вимогам статей 4 и 8 Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної комісії                                                     Л.Кошман