Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення – проекту регуляторного акта Озерської  сільської ради «Про встановлення ставок  та  пільг  із  сплати  податку на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки, на 2020рік на території   Озерської  сільської ради »

(далі - проект рішення – проект регуляторного акту)

 

1. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради"Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Озерської сільської ради на 2020 рік"підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, покладені на органи місцевого самоврядування.

Стаття 12 Податкового кодексу України зобов’язує органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень  щодо встановлення місцевих податків і зборів та їх офіційне оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному  періоду, в якому планується їх застосування.

Важливість проблеми полягає в тому, що від рівня ставок податків залежить  показник наповнення сільського бюджету, від якого, в свою чергу, залежить вирішення існуючих проблем громади, а саме:

  • Утримання  НВК  (заклад  дошкільної освіти, школи)
  • села Олексіївка, Озера, Талова Балка  залишаються без мереж вуличного освітлення;
  • мережа  водопостачання   с. Озер потребує  реконструкції; (четверта черга)
  • поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл  сільської ради ;
  • виконання Програми соціального захисту населення, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги, найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування

Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Питання наповнення бюджету сільської ради,  у тому числі через встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади населених пунктів . Як наслідок, громада   отримує упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету (прогнозовано у 2020 році –18,0 тис. грн.) з метою реалізації власних повноважень. Згідно з бюджетним законодавством  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету сільської ради, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери та реалізуються інші соціальні програми. Крім цього, рішення  Озерської сільської ради буде узгоджуватися з вимогами Бюджетного та Податкового кодексами України.

Прийняття  даного регуляторного акта також дозволить забезпечити прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки чинним законодавством передбачено, що встановлення місцевих податків та зборів згідно з повноваженнями, визначеними в статті 12 Податкового кодексу України можуть здійснювати тільки органи місцевого самоврядування.

Тобто, врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими сільською радою;

- діючих актів, оскільки ставки податку, визначені в рішенні Озерської  сільської радивід 25.06.2018 року №371 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Озерської  сільської ради на 2019 рік» застосовуються лише на 2019 рік.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття  даного регуляторного акта.

Основнігрупи (підгрупи), на які проблема справляяє  вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі  суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

2. Цілі державного регулювання

Цілями данного регуляторного акта  є:

  • встановлення ставок  податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки відповідно до вимог Податкового кодексу України;
  • надходження до сільського бюджету податкових надходжень від сплати  податкуна нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки орієнтовно у розмірі 18,0 тис.грн., що дозволить забезпечення виконання в 2020 році місцевих програм;
  • дотримання вимог законодавства, зокрема Податкового кодексу України;
  • прозорість та відкритість діяльності органів місцевої влади.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Описальтернативи

Альтернатива 1:

 

Не встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, у разі не встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, такі податки і збори сплачуються платниками за мінімальними ставками. Оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету сільської ради  від справляння цього податку будуть 0 грн. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих місцевих програм.

Альтернатива 2:

 

Прийняття данного регуляторного акту за економічно обґрунтованими ставками.

 Встановлення економічно обґрунтованих ставок від 0,01% до 1%, дасть можливість отримати орієнтовно 18,0тис.грн. надходжень до сільського бюджету.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів  досягнення  цілей

Оцінка    впливу на сферу інтересів  держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не встановлення податку на нерухоме майно, відмінне відземельної ділянки

Не сплата єдиного податку, через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, спонукає громадян офіційно оформити свою підприємницьку діяльність.

Відсутність надходжень до бюджету сільської  ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, внаслідок чого втрачається біля 18,0 тис.грн.,що негативно вплине на виконання в повному обсязі місцевих програм.

Альтернатива 2:

Прийняття данного рішення

Наповнення дохідної частини  сільського бюджету орієнтовно на 18,0 тис.грн. за рахунок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дасть можливість виділити кошти з сільського бюджету під виконання програми Соціально-культурного та економічного розвитку Озерської  сільської ради, програми Благоустрою території  ради.

Сплата податку суб’єктами господарювання може вплинути на перехід  частини підприємців у тінь, а також на працевлаштування без офіційного оформлення трудових відносин.

 

 

Оцінка  впливу на сферу інтересів  громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Несплата податку вплине на економію коштів суб’єктів господарювання, внаслідок чого можливе офіційне оформлення  найманих працівників, підвищення розміру заробітної плати, незначне зменшення споживчих цін.

Втрата частини надходжень до сільського бюджету на прогнозованому рівні близько 18,0 тис.грн., вплине на неможливість виконання  деяких  місцевих програм та  часткове  вирішення   проблем громади.

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

Громада  отримує упевненість у можливості виконання сільських  програм. Наповнення дохідної частини  сільського бюджету орієнтовно на 18,0 тис.                               грн. за рахунок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дасть можливість спрямувати кошти на часткове забезпечення належного рівня життя жителів  громади

Сплата суб’єктами господарювання  податку несе за собою витрачання власних коштів, що може вплинути на скорочення робочих місць, виплату заробітної плати найманим працівникам у конвертах, підвищення споживчих цін, в результаті чого витрати суб’єктів господарювання перекладаються на плечі споживачів.

 

Оцінка  впливу на сферу інтересів  суб'єктів  господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі та мікро

Разом

Кількість суб’єктів  господарювання, що  підпадають  під  дію  регулювання , одиниць, всього:

 

 

  •  

 

 

-

 

 

8

 

 

8

Питома вага групи у загальній  кількості, відсотків

-

-

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне від  земельної  ділянки

Несплата податку дасть можливість суб'єкту господарювання зекономлені кошти спрямувати на свій  розвиток .

 

Втрата частини надходжень до сільського бюджету на прогнозованому рівні близько 18,0 тис.грн., вплине на погіршення  інфраструктури  громади.  Також залишаться неврегульовані відносини між суб’єктів господарювання та місцевою владою.

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів  господарювання, дасть можливість покращити інфраструктуру сільської тим самим покращити   імідж та залучити інвесторів для впровадження нових проектів розвитку суб'єктів підприємницької  діяльності.

Витрачання суб'єктами господарювання власних коштів на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Спрямування власних коштів суб'єктів господарювання не на свій розвиток, а на сплату податку.

 

ВИТРАТИ

суб’єктів  господарювання великого і середнього  підприємництва.

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта, відсутні, так як під дію рішення сільської ради підпадають  суб’єкти малого та мікро бізнесу.

 

4. Вибір   найбільш оптимального альтернативного способу досягнення  цілей

Рейтинг результативності (досягнення  цілейпід час вирішення  проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо        присвоєння  відповідного бала

Альтернатива 1:

не встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1

Не встановлення податку не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання (проблема продовжує існувати). Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим що відповідно до підпункту 12.3.5 статті 12 Податкового Кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками  у порядку встановленому кодексом за мінімальними ставками. Оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету сільської ради   від справляння цього податку будуть 0 грн. Наслідком є недоотримання надходжень до сільського бюджету коштів на прогнозованому рівні 18,0 тис.грн. Негативний вплив буде задано територіальній громаді , оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування місцевих програм.

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

3

Цілі  прийняття регуляторного акта будуть досягнуті. Сплата податку за ставками, які не є доволі обтяжливими для суб’єктів  господарювання, дасть можливість наповнити сільський бюджет орієнтовно на 18,0 тис. грн.В результаті чого дозволить виконати програми Соціально-культурного та економічного розвитку Озерської сільської ради, програми Благоустрою території  та буде досягнуто баланс інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи рейтингу

Альтернатива 1:

не встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки

Не сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, через відсутність регулювання призведе до:

-спонукає громадян та суб’єктів господарювання зареєструвати не обліковане нерухоме майно;

.- можливого офіційного оформлення  найманих працівників, підвищення розміру заробітної плати;

-незначне зменшення споживчих цін;

- можливості суб'єкту господарювання зекономлені кошти спрямувати на свій  розвиток

Відсутність надходжень до бюджету сільської ради, внаслідок чого втрачається біля 18,0 тис.грн.,що негативно вплине на виконання в повному обсязі місцевих програм.

Погіршення  інфраструктури .

Залишаться неврегульовані відносини між суб’єктів господарювання та сільською владою.

 

На відміну від альтернативи 2, не дає змоги досягнути поставлених цілей державного регулювання

Альтернатива 2:

прийняття данного рішення

Наповнення дохідної частини  сільського бюджету орієнтовно на 18,0тис.грн. за рахунок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки дасть можливість виділити кошти з сільського бюджету під виконання  програм Соціально-культурного та економічного розвитку Озерської  сільської ради, програми Благоустрою території  громади

Можливість покращити інфраструктуру сіл, тим самим покращити  імідж та залучити інвесторів для впровадження нових проектів розвитку суб'єктів підприємницької  діяльності.

Витрачання власних коштів суб’єктами господарювання, що може вплинути на скорочення робочих місць, виплату заробітної плати найманим працівникам у конвертах, підвищення споживчих цін.

Витрачання суб'єктами господарювання власних коштів на сплату податку, а не на свій розвиток.

 

Дана альтернатива дає змогу максимально досягнути поставлених цілей державного регулювання: наповнити сільський бюджет орієнтовно на 18,0тис.грн.; своєчасно фінансувати бюджетну сферу, реалізовувати місцеві програми, які спрямовані на покращення рівня життя жителів ;досягнути балансу інтересів органів місцевого самоврядування, громади і платників податків.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

не встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне відземельної  ділянки

Не обрана

Дана альтернатива не дає можливості досягнути поставлених цілей державного регулювання, на відміну від альтернативи 2.

У разі не прийняття регуляторного акту, податок справлятиметься по мінімальним ставкам. Оскільки мінімального розміру не встановлено, слід вважати, що надходження до бюджету сільської ради  від справляння цього податку будуть 0 грн. Наслідком є недоотримання надходжень до сільського бюджету коштів на прогнозованому рівні 18,0 тис.грн. Негативний вплив буде задано територіальній громаді , оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування місцевих програм, які направлені на підвищення рівня життя жителів  населених пунктів сільської ради.

Х

Альтернатива 2:

Прийняття  данного     рішення

Обрана

Для досягнення встановлених цілей державного регулювання, перевага була надана даній альтернативі, оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок.

Прийняття проекту дозволить забезпечити надходження до  сільського бюджету орієнтовно у розмірі 18,0 тис.грн. дасть можливість реалізації місцевих програм, які спрямовані на підвищення рівня життя жителів   громади.

Проект рішення є нормативно-правовим актом, тому зовнішнім ризиком   на його дію є внесення змін до  чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правовідносин.

 

5. Механізми та заходи, які  забезпечать  розв’язання  визначеної  проблеми

Даним регуляторним актом передбачається  встановити на території сільської ради економічно обґрунтовані ставки із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020рік.Регуляторним актом регламентовані розміри ставок податку для суб'єктів господарювання.

При встановлені ставок враховувалися дохідність суб'єктів господарювання, аналізувалися прогнози соціально-економічного розвитку  сільської ради  та розмір наповненості сільського бюджету від сплати податку.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування думки та пропозицій суб’єктів господарювання.   

Вказану проблему планується розв’язати за допомогою реалізації наступного механізму, який передбача євиконання  заходів:

1. Про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Озерської  сільської ради на 2020рік»буде оголошено в газеті «Світловодськ вечірній» та на офіційному сайті  Озерської  сільської радиз метою обговорення  питання  щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

2.  Направлення проекту регуляторного акту «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки, на території  Озерської  сільської ради на 2020рік»  з аналізом регуляторного впливу до Державної регуляторної служби України для підготовки пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики.

3. На підставі ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" прийняття  сільською  радою рішення щодо встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік, враховуючи  результати  обговорення та отримані пропозиції від Державної регуляторної служби України.

4. Оприлюднення  прийнятого   рішення. 

Дане  рішення буде передано до Світловодського  відділення  Олександрійської  ОДПІ ДФС у Кіровоградській області  у строки, передбачені  законодавством.        

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта не потребує витрат з місцевого бюджету.

Зазначене регулювання стосуються виключно суб’єктів малого підприємництва, тому здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток 1 до АРВ).

7. Обґрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог Податкового кодексу України термін дії даного регуляторного актуз 01.01.2020р. по 31.12.2020р. із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

8. Визначення      показників  результативності  дії регуляторного акта

Показник

І квартал

2020 р.

ІІ квартал

2020р.

ІІІ квартал

2020р.

ІV квартал

2020р.

Розмір надходжень до сільського бюджету, грн.

4500

4500

4500

4500

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

8

8

8

8

Час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Час затрачений на ознайомлення з рішенням  та внесення змін до внутрішніх процедур обліку та  звітності становить 1,5 години для одного суб'єкта господарювання, в грошовому вираженні витрати для 8 суб’єктів господарювання становлять  516,0 грн.

Розмір коштів, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, грн.

4500

4500

4500

4500

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

  • Всі суб’єкти господарювання будуть проінформовані про рішення Озерської  сільської ради шляхом опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні «Світловодськ вечірній» та на офіційному веб-сайті  сільської ради  ( ozerarada@i.ua).
           

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності  дії  регуляторного акта

У зв’язку з тим, що строк дії акту один рік (2020 рік), буде здійснено базове  та повторне відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження  результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати  набрання  чинності  цього акта шляхом збору  пропозицій і зауважень та їх  аналізу.

Повторне відстеження буде проведено з 10 вересня по 10 жовтня 2020 року.

Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності (надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до сільського бюджету) і, відповідно, статистичний вид даних, що будуть надані бухгалтерським  відділом  Озерської   сільської ради.

Зауваження і пропозиції від платників  податку на нерухоме  майно приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту письмовому вигляді за адресою: 27542, Кіровоградська область, Світловодський  район, с.Озера вул. Центральна, 34.

 

 

 

     Сільський голова                                                                                   Федорус В.О.

 

 

 

Додаток 1

До АРВ проекту рішення  Озерської сільської ради  "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік"

 

 

 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М-Тест)

 

  1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки  впливу   регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого  регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення  регулювання, проведено розробником у періодз 25.03.2019р. по 04.04.2019 р.

 

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет – консультації прямі (інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні  результати  консультацій (опис)

1

Телефонні запити до суб’єктів малого підприємництва

2

Отримано пропозиції від суб'єктів господарювання  щодо розмірів ставок податку .

2

Нарада

Члени постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку  Озерської  сільської ради

Обговорення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та розміру адміністративних витрат суб'єктів господарювання.

 

 

  1. Вимірювання впливу  регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
  • Кількість  суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 одиниць;
  • питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє  вплив 100 %.

 

 

 

 

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування  оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадженнярегулювання)

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному  органі  державної  влади чимісцевого самоврядування

0

3

Процедури  експлуатації  обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

4

Процедури  обслуговування  обладнання (технічне обслуговування)

0

5

Інші  процедури (сплата податку в середньому на одного суб’єкта.), грн

2250

5.1

Витрати на придбання  засобів, зокрема, обладнання необхідних для входження на ринок (одноразові  витрати)

 0

6

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

2250

7

Кількість  суб’єктів  господарювання, що  повинні виконати вимоги  регулювання, одиниць

8

8

Сумарно, гривень

18000

Оцінка  вартості  адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо  виконання  регулювання та звітування

9

Процедури  отримання  первинноїі  нформації про вимоги регулювання (ознайомлення з текстом рішення)

Формула:витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм(1год.x43 грн.)

 

43

 

10

Процедури  організації  виконання  вимог  регулювання (внесення змін до внутрішніх процедур обліку та  звітності)

Формула:витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм(0,5год.x43 грн.)

 

21,5

 

11

Процедур  иофіційного  звітування

0

12

Процедури  щодо  забезпечення  процессу  перевірок

0

13

Інші  процедури (уточнити): 

0

14

Разом, гривень (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

64,5

15

Кількість   суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги  регулювання, одиниць

8

16

Сумарно, гривень  відповідний  стовпчик “разом” Х кількість  суб’єктів малого підприємництва, що повинні  виконати вимоги  регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

516,0

 

При розрахунку було враховано розмір ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на рівні з 0,01% до 1% до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування, та розмір мінімальної заробітної плати – 4407 грн., який відповідно до проекту бюджетної резолюції, передбачається встановити з  1 січня 2020 року.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва- відсутні

 

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка «прямих» витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання  регулювання

18000

2

Оцінка  вартост  іадміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва  щодовиконання  регулювання та звітування

516,0

3

Сумарні  витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

18516,0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання   суб’єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні  витрати на виконання  запланованого  регулювання

18516,0

 

  1. Розроблення  корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва  щодо  запропонованого  регулювання

 

На основі аналізу  статистичних даних визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Озерська  сільська   рада   Світловодського  району

                                      Кіровоградської   області

                                                           Експертний

висновок

Постійної комісії з питань законності , діяльності ради , депутатської етики, депутатської  діяльності,розвитку населених пунктів,  планування бюджету, фінансування,  приватизації, підприємництва,  регуляторної  політики  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту рішення  сесії  Озерської   сільської ради «Про встановлення  податку на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки, на території   Озерської  сільської ради на 2020рік»

  1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» - проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:
  2. – регулювання  господарських відносин зумовлено наступними проблемами на території сільської ради:
  • утримання НВК (дошкільний навчальний заклад, школа)
  • опалення  Озерського будинку культури
  • вуличного освітлення  територій  сіл Озера , Талова Балка. Олексіївка;
  • мережа   водопостачання  потребує  реконструкції (4 черга реконструкції)
  • поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл  сільської ради;
  • виконання Програми соціального захисту населення, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування.
  •            - форма та рівень  регулювання господарських відносин відповідають вимогам Податкового кодексу України, ставки податку встановлено у межах, передбачених статтею  266   ПКУ.
  • –отримані кошти забезпечать можливість поточного та капітального ремонтів доріг населених пунктів  сільської ради ,;
  • –проектом забезпечено баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави; суб’єкти господарювання зможуть сплачувати економічно обгрунтовані податки, які встановлено проектом рішення
  • –проект рішення включено до плану регуляторної діяльності сільської ради -  (рішення від 6.12.2018       №   447) , що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування  громадської думки–проект рішення з АРВ розміщенно  на офіційному сайті Озерської  сільської ради –(ozerarada@i.ua) для обговорення громадськістю, усі ініціативи, зауваженя та пропозиції, надані у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх  об’єднаннями розглядаються розробником проекту.

  1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам  статті 8 Закону України «Про засади державної  регуляторної  політики  у сфері господарської діяльності» - до проекту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно ст.8 Закону.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми. Визначено цілі державного регулювання, якими є:

-  своєчасне поповнення сільського бюджету для вирішення проблем громади;

- відкритість процедури та прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо сплати  єдиного  податку;

-  приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог  ПКУ.

  АРВ оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

  • очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. Так, прийняття проекту рішення сільської ради дозволить отримати до бюджету сільської  ради   податкових надходжень від сплати   податку на нерухоме  майно не менше  18,0 тис. грн.,  що забезпечить виконання Програми економічного і соціального розвитку Озерської  сільської ради  на 2020 рік.

В АРВ обґрунтовано строк чинності регуляторного акта – 2020 рік, визначено показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його  прийняття

               3. ВИСНОВОК:

Проект регуляторного акту рішення сесії сільської ради «Про встановлення  податку на нерухоме  майно, відмінне  від  земельної  ділянки, на території   Озерської  сільської ради на 2020рік»  відповідає  вимогам статей 4 и 8 Закону України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності».

                                                     

    Голова  комісії                                                         Л.Кошман