Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення – проекту регуляторного акта Озерської сільської ради  «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік»

(далі - проект рішення – проект регуляторного акту)

 

 1. Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення  сільської  ради "Про встановлення ставок і пільг земельного податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік" підготовлено згідно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів, в тому числі земельного податку, покладені на органи місцевого самоврядування.

Стаття 12 Податкового кодексу України зобов’язує органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень  щодо встановлення місцевих податків і зборів та їх офіційне оприлюднення до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування

Однією з проблем місцевої громади є недостатня наповнюваність місцевого бюджету, що не дозволяє виконувати місцеві бюджетні програми, забезпечити належний рівень життя жителів  громади.

Так, на території  Озерської  сільської ради існують наступні проблеми:

 • утримання НВК (дошкільний навчальний заклад, школа)
 • опалення  Озерського будинку культури
 • вуличного освітлення  територій  сіл Озера , Талова Балка. Олексіївка;
 • мережа   водопостачання  потребує  реконструкції (4 черга реконструкції)
 • поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл  сільської ради;
 • виконання Програми соціального захисту населення, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування.

Питання залучення 130,0 тис грн. до сільського бюджету у 2020 році пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення сільської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам  місцевого самоврядування.

Ухвалення рішення з цього питання необхідне для прозорого ефективного встановлення ставки земельного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів зі сплати.

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

- ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами прийнятими міською радою;

- діючих актів, оскільки ставки податку, визначені в рішенні Озерської сільської ради від 25.06.2018 року № 370 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік»  застосовуються лише на 2019 рік.

У зв'язку з цим виникла  необхідність прийняття даного регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

           

Групи (підгрупи)

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Держава

 •  

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 •  

 

 

*- Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив становить 100

.

 

2. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття проекту рішення є:

-  своєчасне поповнення сільського бюджету для вирішення проблем громади;

- відкритість процедури та прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо сплати земельного податку;

-  приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог  ПКУ.

Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу. Цілями державного регулювання є установлення ставок земельного податку відповідно до вимог Кодексу для суб’єктів господарювання, отримання до бюджету сільської ради  податкових надходжень від сплати земельного податку не менше 130,0  тис. грн., забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку  Озерської сільської  ради  на 2020 рік.

Ухвалення рішення сприяє підвищенню рівня податкової дисципліни, ефективності контролю державної фіскальної служби в частині наповненості бюджету радита своєчасності сплати земельного податку

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягненняцілей

1. Визначення альтернативних способів.

Вид альтернати

Опис альтернативи

Альтернатива 1 (не прийняття рішення про встановлення земельного податку на 2020 рік.)

Існуюче на сьогодні рішення сільської ради встановлює ставки податку на 2019 рік. Не прийняття рішення на 2020 рік порушує вимоги Податкового кодексу України, відповідно до яких рішення про встановлення місцевих податків і зборів приймаються та офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, крім того, плата за землю у 2020 році буде справляється із застосуванням ставок, які діяли  до 31 грудня 2019 року.

Зазначене призведе до недоотримання коштів до місцевого бюджету, і, відповідно, до часткового невиконання соціально-економічних програм  Озерської  сільської ради.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Встановлення економічно обґрунтованих ставок земельногоподатку рішенням Озерської сільської ради. Належне фінансування програм соціально-економічного розвиткугромади

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

 •  
 •  

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Залучення до бюджету 130,0 тис. грн., що призведе до часткового виконання запланованих програм та заходів на 2020 рік.

Недоотримання до місцевого бюджету коштів у сумі 130,0 тис. грн., що не дозволить дотриматися усіх соціальних стандартів та забезпечити якісний рівень життя, а, відповідно, призведе до підвищення рівня соціальної напруги, виникнення політичної на соціальної нестабільності в суспільстві

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Приведення нормативного акта органу місцевого самоврядування у відповідність до норм ПКУ та удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів

громади

Отримання до бюджету громади орієнтовно 130,0 тис. грн., що можуть бути спрямовані на виконання  цільових програм, які є складовою Програми економічного і соціального розвитку.Планується здійснити необхідний ремонт та утримання доріг на території сільської  ради

Підвищення рівня довіри до місцевої влади за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного  податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

Існування ризику переходу  діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків і зборів.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 •  
 •  

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Залучення до бюджету 130,0 тис. грн., що призведе до часткової реалізація соціальних програм.

Можливе не виконання деяких розділів Програми економічного і соціального розвитку сільської ради , надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Залучення до бюджету орієнтовно 130,0 тис. грн.

Повноцінна реалізація бюджетних програм, не повне задоволення потреб та вимог громади.

Буде  частково зроблено ремонти дорожнього покриття, фінансування соціальної програми.

Можливе зниження кількості робочих місць та розміру заробітної плати у найманих працівників суб’єктів підприємництва у випадку переходу їх роботи «в тінь»

Орієнтовно  на 20 %

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  

Питома вага групи у загальній кількості, %

 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 •  

 

 

Вид альтернативи

 •  
 •  

Альтернатива 1 (залишення існуючої ситуації)

Суб'єкти господарювання – платники податку за землю у 2020 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року.

Залишення у суб’єктів господарювання коштів у сумі 130 тис грн., які можуть бути спрямовані на розвиток підприємницької діяльності.

Буде сплачено до бюджету 130,0 тис. грн.

 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акту)

Врахування пропозицій фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Встановлення прозорих відносин між ОМС та суб’єктами господарювання.

Покращення інфраструктури ради , що позитивно відобразиться на господарській діяльності.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення сільської ради.

До сільського бюджету буде сплачено орієнтовно

130,0 тис. грн..

 

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього  підприємництва, які виникають  внаслідок  дії регуляторного акта за Альтернативою 1

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплат іподатків/зборів), гривень

(в середньому на одного субєкта великого або середнього підприємництва)

50,0 тис.грн.

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності  державним органам, гривень

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання  рішень/ приписів  тощо), гривень

0

5

Витрати на отримання  адміністративних  послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення  незалежних/обов’язкових  експертиз, сертифікації, атестації  тощо) та іншихпослуг (проведення   наукових, інших  експертиз, страхування  тощо), гривень

0

6

Витрати на оборотні  активи (матеріали, канцелярські  товари  тощо), гривень

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

50,0 тис. грн.

10

Кількістьсуб’єктівгосподарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

11

Сумарні витрати суб’єктів  господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання  регулювання (вартість  регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

100,0тис.грн.

 

                                                                ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта за Альтернативою 2

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання  основних  фондів, обладнання та приладів, сервісне  обслуговування, навчання/підвищення   кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

2

Податки та збори (зміна   розміру   податків/зборів, виникнення  необхідності у сплаті   податків/зборів), гривень

(в середньому на одного субєкта великого або  середнього  підприємництва)

50,0 тис. грн.

3

Витрати, пов’язані  із  веденням  обліку, підготовкою та поданням  звітності  державним органам, гривень

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних  санкцій, виконання  рішень/ приписів  тощо), гривень

0

5

Витрати на отримання  адміністративних  послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення  незалежних/обов’язкових  експертиз, сертифікації, атестаціїтощо) та інших  послуг (проведення  наукових, інших  експертиз, страхування тощо), гривень

0

6

Витрати на оборотн  іактиви (матеріали, канцелярські  товари  тощо), гривень

0

7

Витрати, пов’язанііз наймом додаткового персоналу, гривень

0

8

Інше (уточнити), гривень

0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

50,0 тис.грн.

10

Кількість  суб’єктів  господарювання великого та середнього  підприємництва, на яких буде поширено   регулювання, одиниць

2

11

Сумарні  витрати  суб’єктів  господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання  регулювання (вартість  регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

100,0 тис  

  грн.

 

 

Сумарні  витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

100,0 тис.грн.

Альтернатива 2.

100,0 тис. грн.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

 Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по земельному податку у відповідність до вимог ПК України  

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

3

2

Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм.

Альтернатива 2

4

2

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми, забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Додаткові надходження до бюджету  сільської ради на прогнозованому рівні складуть 130,0 тис. грн., що забезпечить фінансування заходів сільських програм

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не вибрана за причини недостатнього наповнення місцевого бюджету і, відповідно, реалізації  не всіх бюджетних програм 

Х

Альтернатива 2

Додаткові надходження до бюджету сільської ради на прогнозованому рівні 130,0 тис. грн. можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених сільським бюджетом. Упорядкування відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок плати за землю

Найбільшими

Зовнішніми ризиками є:-   зміна діючого законодавства

-  підвищення рівня інфляції

 

 

Таким чином,для реалізації обрано альтернативу 2- встановлення економічно обґрунтованих  розмірів ставокземельногоподатку, щоб суб’єкти господарювання могли сплачувати податок, а бюджет наповнювався.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.

 

            Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільської ради належить прийняття рішення про встановлення ставок земельного податку для населення на території Озерської  сільської ради. Ставки податку за земельні ділянки встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки. Запропонований спосіб досягнення цілі є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 Проектом рішення затверджуються :

-  ставки земельного податку на 2020 рік;

-   пільги зі сплати земельного податку суб’єктами  господарювання.

      Механізм вирішення визначеної проблеми:

-   затвердження рішення  про встановлення  ставок  земельного  податку  на  території  Озерської   сільської  ради  на  2020  рік;

-   інформування  платників  даного  податку про встановлені правила справляння  земельного   податку  на 2020 рік.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і землекористувачами, які сплачують земельний податок у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України й цим рішенням.

При розробці проекту проведено консультації з суб’єктами господарювання – платниками земельного податку щодо можливості сплачувати податок за запропонованими ставками. При встановлені ставок враховувалися вид використання земельної ділянки, дохідність видів господарської діяльності, аналізувалися прогнози соціально-економічного розвитку сільської ради  , платоспроможність населення, що впливає на отримання прибутку суб’єктами підприємництва та сплати ними земельного податку.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Витрат  Озерської  сільської ради  на виконання вимог регуляторного акта не передбачено.

Зазначене регулювання стосується 9 суб’єктів малого та мікропідприємництва, що зареєстровані на території Озерської  сільської ради, тому проведено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва - Тест малого підприємництва.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Відповідно до вимог Податкового кодексу України дане рішення Озерської  сільської  ради встановлюється на 2020 рік.

 

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання, визначені для відстеження результативності цього  регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

 

Показник

І кв.

2020

ІІ кв.

2020

ІІІ кв.

2020

ІV кв.

2020

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів тис. грн..

7500

7500

7500

7500

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

9

9

9

9

час, що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

Час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання на сплату податку не збільшиться. Усі процедури встановлюються ПКУ

розмір коштів,  що витрачатимуться СГ та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта

7500

7500

7500

7500

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Про оприлюднення проекту буде оголошено в газеті "Світловодськ  вечірній " та на офіційному сайті  Озерської  сільської ради (ozerarada@i.ua) з метою обговорення питання щодо встановлення ставок податку та отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що сплачують земельний податок, у тому числі

9

9

9

9

           

 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Так як строк дії акту один рік (2020 рік) тому буде здійснено базове відстеження результативності дії регуляторного акта (до набрання чинності РА) та повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – з 01 по 15 жовтня2020 року.

Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності і, відповідно, статистичний вид даних, що будуть надані завдяки інформації  та  даних фінансового відділусільської ради.

Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку змін у законодавстві.

 

                                ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «25» березня 2019 року по «04» квітня 2019 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі

1

 

Отримання інформації та пропозицій

2

Телефонні запити до бізнесу

1

 

Отримання інформації та пропозицій

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 9 (одиниці), у тому числі мікропідприємництва 9 (одиниці).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 99 %.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури (уточнити): сплата податку(в середньому на одного суб’єкта малого чи мікропідприємництва)

3333,333

6

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

       3333,333

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

9

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

30000,0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. х 43 грн. = 43 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

-

11

Процедури офіційного звітування

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

Формула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

43,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

9

16

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

387

 

Витрати періодичні (за наступний рік)та за п’ять років не здійснювалися, тому що строк дії акту складає один рік.

Розрахунки здійснено з урахуванням середньої заробітної плати по області.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

№ з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

30 000,0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

387

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

30 387,0

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

30 387,0

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, що отримані в сільській раді  та  під час телефонних консультацій із СПД визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур  не потрібно.

Зауваження і пропозиції від платників земельного податку приймаються протягом місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту письмовому вигляді за адресою: 27542, Кіровоградська область,  Світловодський район, с. Озера

вул. Центральна ,34.

 

 

 

      

           Сільський   голова                                                                      В.Федорус

 

 

УКРАЇНА

Озерська  сільська   рада   Світловодського  району

                                         Кіровоградської   області

 

Експертний

висновок

Постійної комісії з питань законності , діяльності ради , депутатської етики, депутатської  діяльності,розвитку населених пунктів,  планування бюджету, фінансування,  приватизації, підприємництва,  регуляторної  політики  щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту рішення  сесії  Озерської сільської ради   «Про встановлення ставок та пільг із сплати  земельного  податку на території  Озерської  сільської ради на 2020 рік»

 

 

 1. Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» - проект регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:
 2. – регулювання  господарських відносин зумовлено наступними проблемами на території сільської ради:
 • утримання НВК (дошкільний навчальний заклад, школа)
 • опалення  Озерського будинку культури
 • вуличного освітлення  територій  сіл Озера , Талова  Балка. Олексіївка;
 • мережа   водопостачання  потребує  реконструкції (4 черга реконструкції)
 • поточного та капітального ремонтів потребують майже всі дороги сіл  сільської ради;
 • виконання Програми соціального захисту населення, у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги найуразливішим верствам населення, потребують постійного фінансування.
 • - форма та рівень  регулювання господарських відносин відповідають вимогам Податкового кодексу України, ставки податку встановлено у межах, передбачених статтями 273, 274 та 277 ПКУ.
 • –отримані кошти забезпечать можливість поточного та капітального ремонтів доріг населених пунктів  сільської ради ,;
 • –проектом забезпечено баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави; суб’єкти господарювання зможуть сплачувати економічно обгрунтовані податки, які встановлено проектом рішення
 • –проект рішення включено до плану регуляторної діяльності сільської ради (рішення від 06.12.2018  № 447  ), що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування  громадської думки–проект рішення з АРВ буде розміщенно на офіційному сайті сільської ради__(_ozerarada@i.ua)для обговорення громадськістю, усі ініціативи, зауваженя та пропозиції, надані у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розглядаються розробником проекту.

 1. Відповідність проекту регуляторного акту вимогам  статті 8 Закону України «Про засади державної  регуляторної  політики  у сфері господарської діяльності» - до проекту регуляторного акту підготовлено аналіз регуляторного впливу відповідно ст.8 Закону.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми. Визначено цілі державного регулювання, якими є:

-  своєчасне поповнення сільського бюджету для вирішення проблем громади;

- відкритість процедури та прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо сплати земельного податку;

-  приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог  ПКУ.

   АРВ оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей. Описано механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

 • очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта. Так, прийняття проекту рішення сільської ради дозволить отримати до бюджету сільської  ради   податкових надходжень від сплати земельного податку не менше  130,0. грн.,  що забезпечить виконання Програми економічного і соціального розвитку Озерської  сільської ради  на 2020 рік.

В АРВ обґрунтовано строк чинності регуляторного акта – 2020 рік, визначено показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його  прийняття.

 

 1. ВИСНОВОК:

Проект регуляторного акту рішення сесії сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Озерської  сільської ради на 2020 рік»відповідає  вимогам статей 4 и 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

       Голова    комісії                                                          Л. Кошман