Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

 

 

Україна

ОЗЕРСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

СВІТЛОВОДСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

 

 від  ______________  2018  року                                                                                №___ 

с.Озера

 

 Про встановлення місцевих податків і

зборів на 2019 рік на території Озерської

сільської ради

 

      Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 24 частини 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись  Податковим кодексом України, враховуючи аналіз регуляторного впливу   постійної комісії сільської ради з питань  ровитку населених  пунктів  планування  бюджету ,  фінансування , підприємництва , регуляторної політики , торгівлі та  побуту   сільська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити  на території  Озерської  сільської ради  наступні місцеві податки і збори на 2019 рік:
    1. Єдиний податок
    2. Транспортний податок
    3. Туристичний збір
    4. Орендна плата за земельні ділянки

2.Затвердити:                                                                                                                                       2.1.Положення  про єдиний податок (додаток 1)                                                                                         2.2. Положення про транспортний податок (Додаток 2)                                                                            2.3. Положення  про туристичний збір (Додаток 3)                                                                 2.4.Положення про орендну плату за земельні ділянки(Додаток 4)

3. Оприлюднити рішення  відповідно до вимог чинного законодавства .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну  комісію  сільської ради  з питань розвитку населених пунктів, планування бюджету,  фінансування, підприємництва,  регуляторної політики,торгівлі та побуту.

5. Рішення набирає чинності з 01  січня 2019 року .

 

                       Сільський голова                                        В.Федорус

 

 

                                                                                                                                ДОДАТОК  1

                                                                                            до     рішення сесії  Озерської  сільської                            ради від  ________________ року  №  ___                                                                                                                                                                                   

  ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                   про єдиний  податок 

  І. Платники податку

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:                                                   1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;                                                                        2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;                                                                обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.                                                                                           Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна  а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;                                                                                                                           3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                                                                           не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;                                                                                 обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;                                                                                           4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                       середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;                                                                     обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

      ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

2.1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:                                                                                                                         1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків  розміру  прожиткового  мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного)  року ;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного року)

3)  для третьої і четвертої груп платників єдиного податку                                                                          3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;                  5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):                                                                • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;                                                                                                                                                                                                                                                              •для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;                                                                                                                                                                                                                                                                       • для земель водного фонду - 2,43;                                                                                                              •для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

                                                   ІІІ. Податковий (звітний) період
3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.                                                                                                                                      Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої  групи є календарний квартал.                                                                                                                                                3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.                                                                                                                                          3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.                                                                                                        3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.                   3.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.                                                                           3.6. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

                     ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.                              Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.                                                                                                                                                                          У разі якщо сільська  рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4  пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.                  Платники єдиного податку третьої – четвертої  груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.                                                                                                                                             4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.                                                                                4.3. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

V. Відповідальність платників податку

5 .Відновідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового кодексу України.

 

____________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                ДОДАТОК  2

                                                                                           до рішення сесії  Озерської  сільської                           ради  ________________  року  № ___                                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

 І. Платники податку

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування

                                                                 ІІ. Об’єкт оподаткування 

  1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5

років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад  375  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розділ ІІІ. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.

Розділ ІV. Ставка податку

4.1. Ставку  податку встановити  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

Розділ V. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                                        Розділ VІ.Порядок обчислення та  сплати податку

6.1. Порядок  обчислення та сплати податку визначається пунктом 6 статтею 267 Податкового кодексу України         

                             Розділ VІ. Строки та порядок сплати податку

6.1. Транспортний податок сплачується:                                                                                                а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"                                            6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

_____________________

                                                                                                                            ДОДАТОК  3

                                                                                             до рішення сесії  Озерської  сільської                           ради від ______________________ року  № __                                                                                          

  Положення  про туристичний збір

 

                                                        1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення про туристичний збір на території сільської ради (далі-Положення) визначає ставку та  порядок справляння туристичного збору на території  сільської ради  та затверджено відповідно до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

                                                             2. Платники збору

2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території сільської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

г’) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

 

                                                                           3. Ставка збору

 

3.1. Ставку туристичного збору встановити у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

                                                            4. База справляння збору

 

4.1. Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

                                                                  5. Податкові агенти

5.1. Податковими агентами туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договорами найму;

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються сільською  радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

                                                           6. Особливості справляння збору

 

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

                                                            7. Строк та порядок сплати збору

 

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів. 

 

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному  кварталу.

 

                                                                  8. Контроль

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснюється органами державної податкової служби.

 

 

______________________________________

 

ДОДАТОК 4

до рішення Озерсбької  сільської ради

від ____ ___________ 20__ р. № ______

 

                                                                                                                                                 

П О Р Я Д О К
про орендну плату за земельну ділянку

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

Розділ ІІ.  Платники орендної плати

 2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Розділ ІІІ. База оподаткування

 3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розділ ІV. Орендна плата

 4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 4.2.1. не може бути меншою розміру земельного податку:

    для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

   для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової  оцінки.

4.2.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2 у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.2.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

4.2.5. для баз олімпійської, параолімпійської та дефолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

4.4. Розмір орендної плати за 1,0 га площі земель сільськогосподарського призначення –рілля за земельні ділянки в межах населених пунктів, які надані громадянам в оренду для ведення особистого селянського господарства,  ведення  городництва,  сінокосіння та випасання  худоби   в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі.

Розділ V. Податковий період та строк сплати

5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

5.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

 

_____________________________________