Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Місцеві податки і збори на 2018 рік на території Озерської сільської ради

 

                                                                                                                                                                      

                                                        Озерська   сільська рада

Світловодського району Кіровоградської  області

                                                       сесія сьомого  скликання

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я

                      

від «26» червня  2017    року                                                           №    242

с.Озера

 

Про встановлення місцевих податків і

зборів на 2018 рік  на  території Озерської

сільської ради

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 24 частини 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись статтями 10, 12 , 212-222, 265 - 289,293- 295  Податкового кодексу України, сесія  сільської  ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про єдиний податок  (Додаток 1).
  2. Затвердити Положення про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів (Додаток 2);
  3. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 3)
  4. Затвердити Положення про транспортний податок (Додаток 4);
  5. Затвердити Положення про земельний податок (Додаток 5);
  6. Затвердити Положення про орендну плату за земельні ділянки ( Додаток 6)
  7. Затвердити Положення про туристичний збір (Додаток 7);
  8. Оприлюднити дане рішення на  веб-сайті сільської ради та інформаційному  стенді  Озерської   сільської ради..
  9. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року
  10. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  із           землекористування, транспорту,  водопостачання,  зв’язку,  охорони  природних  ресурсів   та  комунальної  власності торгівлі , побуту, освіти,  культури,  охорони  здоров‛я,  соціального  захисту,  правопорядку  та  роботи  з  молоддю.

 

                                    

              

                   Сільський голова                                                            В.Федорус

 

 

                                                                                                                                                     Додаток 1

До рішення сільської ради

                                                                                                               Від 26 червня 2017 року №242           

                                                              П О Л О Ж Е Н Н Я

                                                              Про єдиний податок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                               І. Платники податку

1. Суб'єкти  господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:                                                   1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;                                                                        2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;                                                                обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.    Для  цього  пункту  не поширюється  на  фізичних  осіб- підприємців, які  надають посередницькі  послуги  з купівлі, продажу, оренди  та  оцінювання  нерухомого  майна.Такі фізичні особи –підприємці  належать виключно  до  третьої  групи платників єдиного  податку,якщо  відповідають  вимогам, встановленим  для  третьої групи;

3) третя  група –фізичні  особи- підприємці, які не  використовують  працю  найманих осіб або  кількість  осіб,  які  перебувають  з  ними  у  трудових  відносинах,  не  обмежена  та  юридичні  особи-  суб’єкти  господарювання  будь-якої  організаційно- правової  форми, у  яких  протягом  календарного  року  обсяг  доходу  не  перевищує  20000000 гривень;

4) четверта  група -  сільськогосподарські  товаровиробники,  у яких  частка  сільськогосподарського  товаровиробництва  за  попередній  податковий  (звітний)  рік дорівнює  або  не  перевищує  75  відсотків;

2. Не  можуть бути платниками  єдиного  податку  першої-  третьої  груп:

2.1. суб‛єкти  господарювання (юридичні  особи  та  фізичні  особи- підприємці),  які  здійснюють:

1) діяльність  з  організації, проведення  азартних  ігор, лотерей (крім  розповсюдження  лотерей), парі (букмекерське парі, парі  тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3)  виробництво  експорт, імпорт  підакцизних  товарів (крім  роздрібного  продажу паливно-мастильних  матеріалів  в ємностях  до  20  літрів  та  діяльності  фізичних  осіб, пов’язаної  з роздрібним  продажем  пива  та  столових  вин);

4)  видобуток, виробництво,  реалізацію  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного  каміння, у  тому  числі  органогенного  утворення (крім  виробництва,  постачання, продажу (реалізації)

ювелірних  та  побутових  виробів  з дорогоцінних  металів,  дорогоцінного  каміння,органогенного  утворення  та  напівдоргоцінного  каміння);

5) видобуток, реалізацію  корисних  копалин, крім  реалізації  корисних копалин  місцевого  значення;

6)  діяльність у сфері  фінансового  посередництва, крім  діяльності  у  сфері  страхування, яка  здійснюється  страховими  агентами, визначеними  Законом України «Про  страхування»  сюрвейєрами, аварійними  комісарами  та  аджастерами,  визначеними  розділом ІІІ  цього Кодексу;

7)  діяльність  з  управління  підприємствами;

8) діяльність  з надання  послуг  пошти (крім  кур’єрської  діяльності)  та  зв’язку (крім діяльності, що не підлягає  ліцензуванню);

9) діяльність з продажу  предметів  мистецтва  та  антикваріату,  діяльність  з організації  торгів (аукціонів)  виробами  мистецтва, предметами  колекціонування  або  антикваріату.;

10)  діяльність з організації,  проведення  гастрольних  заходів;

2.2. фізичні  особи- підприємці, які  здійснюють  технічні  випробування  та  дослідження (група74.3 КВЕД ДК 009: 2005), діяльність  у  сфері  аудиту;

2.3. фізичні  особи- підприємці, які  надають  в  оренду  земельні  ділянки, загальна  площа  яких  перевищує 0,2 гектара,  житлові  приміщення та / або  їх  частини, загальна площа  яких  перевищує 100 квадратних метрів,  нежитлові  приміщення (споруди, будівлі) та  /або їх  частини, загальна площа  яких  перевищує  300 квадратних метрів;

2.4.  страхові(перестрахові) брокери, банки  кредитні  спілки, ломбарди, лізингові  компанії,довірчі  товариства, страхові  компанії, установи  накопичувального  пенсійного забезпечення,  інвестиційні  фонди  і  компанії, інші  фінансові  установи, визначені  законом;реєстратори  цінних  паперів;

2.5.  суб’єкти господарювання, у статутному  капіталі  яких  сукупність  часток, що належать  юридичним особам,  які  не є  платником  єдиного  податку,  дорівнює  або перевищує 25  відсотків;

2.6.представництва, філії, відділення  та  інші  відокремлені  підрозділи юридичні  особи, яка  не є  платнико  єдиного податку;

2.7. фізичні  та  юридичні  особи – нерезиденти;

2.8. суб’єкти господарювання, які  на  день  подання  заяви  про  реєстрацію платником єдиного податку  мають  податковий  борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,що  виник внаслвідок  дії  обставин  непереборної  сили (форс  мажорних  обставин)

3.  Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку  четвертої  групи:

3.1. суб’єкти  господарювання, у  яких  понад  50 відсотків  доходу, отриманого  від продажу сільськогосподарської   продукції  власного виробництва  та  продуктів  її  переробки, становить  дохід  від  реалізації  декоративних  рослин (за  винятком  зрізаних  квітів,вирощених на угіддях, які  належать сільськогосподарському  товаровиробнику  на  праві  власності  або  надані  йому  в користування , та  продуктів їх  переробки),диких тварин і птахів,хутряних виробів і  хутра (крім  хутрової сировини);

3.2. суб’єкти господарювання, що провадять  діяльність з виробництва підакцизних товарів,крім виноматеріалів виноградних  ( коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29-2204 30), вироблених на підприємствах первинного  виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують  такі  виноматеріали  для  виробництва готової продукції;

3.3. суб’єкт господарювання,  який  станом на 1  січня базового (звітного) року має податковий  борг , за  винятком безнадійного  податкового боргу, який  виник  внаслідок  дії  обставин непереборної сили (форс –мажорні  обставини)

4. Платники єдиного податку першої-третьої груп  повинні здійснювати розрахунки за  відвантажені товари (виконані роботи,  надані  послуги) виключно  в грошовій  формі (готівковій таабо безготівковій)

                                               ІІ. Ставки єдиного податку

5. 1 Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб , встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року ,  другої групи-у  відсотках (фіксовані  ставки) до розміру  мінімальної  заробітної плати, встановленої  законом на  1 січня  податкового  звітного  року,  третьої групи-  у  відсотках  до  доходу (відсоткові ставки)

Фіксовані  ставки єдиного податку  встановлюються  для фізичних  осіб- підприємців, які  здійснюють господарську діяльність,  залежно від  виду  господарської  діяльності, з розрахунку  на  календарний  місяць:

1) для  першої   групи  платників єдиного податку-  у межах 10 відсотків  розміру  прожиткового  мінімуму;

2) для  другої групи  платників єдиного податку- у межах 20 відсотків  розміру  мінімальної  заробітної плати.

5.2 Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи  встановлюються у  розмірі:

1)   3    відсотки  доходу- у разі  сплати  податку на  додану вартість згідно  з Податковим Кодексом;

2)    5   відсотків доходу- у разі включення  податку на додану вартість до складу єдиного податку.

5.3. Ставка єдиного податку встановлюється  для платників єдиного податку першої- третьої групи (фізичні особи-підприємці)   у розмірі 15  відсотків:

1) до суми перевищення обсягу  доходу, визначеного  у підпунках  1,2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2)  до  доходу  отриманого  від провадження діяльності,  не  зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного  до першої  або другої групи;

3)  до  доходу, отриманого при  застосуванні іншого способу  розрахунків, ніж  зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу відповідно.

5.4. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293.3 Податкового Кодексу :

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 7. Об'єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

7.1. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого I Податковим Кодексом.

7.2. Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого  Податковим Кодексом.

8. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

8.1. для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди) - 0,95;

8.2. для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

8.3. для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

8.4. для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

8.5. для земель водного фонду – 2,43;

8.6 для сільськогосподарських угід, що перебувають в умовах закритого грунту – 6,33.

9. Податковий (звітний) період

9.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

9.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

 10. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

10.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

10.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

10.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

10.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

10.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

11. Платники єдиного податку четвертої групи:

11.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу;11.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:

у I кварталі - 10 відсотків;

у II кварталі - 10 відсотків;

у III кварталі - 50 відсотків;

у IV кварталі - 30 відсотків;

12. Відповідальність платника єдиного податку.12.1. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових деклараці 

 

 Секретар сільської ради                                                                             Т.О.Рудь

                                                                                                                                  Додаток 2

До рішення сільської ради

    Від 26 червня 2017 року №242

 

ПОЛОЖЕННЯ

про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів

Розділ І. Платники податку

      Платниками податку є особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів

Розділ ІІ. Об'єкти оподаткування

            Об'єктами оподаткування є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Розділ ІІІ. База оподаткування

             Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі.

До підакцизних товарів належать:

спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, паливо моторне альтернативне;

автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

електрична енергія.

                                                           Розділ ІV. Ставки податку

           Для підакцизних товарів, реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, ставки податку встановлюються за рішенням селищної ради у відсотках від вартості (з податком на додану вартість), у розмірі 5 відсотків 

Розділ V. Податковий період та строк сплати

          Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження оплати за проданий товар.

          Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

          Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

         Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 Секретар сільської ради                                                                               Т.О.Рудь

 

                                                                                                                                                      Додаток 3

До рішення сільської ради

 Від  26  червня 2017 року № 242

Положення  

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об'єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки;

2.1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

2.2. садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

2.3. дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

3. об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

4. Об'єкт оподаткування

4.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

4.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об`єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) який зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення  їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об`єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

й) об`єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім`ям, у яких виховується п`ять або більше дітей.

5. База оподаткування

5.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

5.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

5.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

6. Пільги із сплати податку

6.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування встановлена Податковим кодексом.

6.2. Сільська рада встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня, що передує звітному,  подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової  та/ або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.                                        

7 . Ставка податку

Для об‛єктів  житлової  та/або нежитлової  нерухомості,  що  перебувають  у  власності        

              фізичних  та  юридичних  осіб   на  території  Озерської  сільської ради.

Типи  об’єктів  житлової  та  нежитлової  нерухомості

 Фізичні   особи(у  відсотках  до  розміру   мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового)  року  за  1 м.кв.загальної  площі  об’єкта  житлової  та  нежитлової  нерухомості)

 Юридичні  особи(у  відсотках  до  розміру   мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1  січня  звітного (податкового)  року  за  1 м.кв.загальної  площі  об’єкта  житлової  та  нежитлової  нерухомості)

Обєкт  житлової  нерухомості  з  них:

 

 

а) житлові  будинки:-житловий будинок      садибного  типу

-житловий  будинок квартирного  типу  різної  поверховості

 

 

0,5

 

 

05

Обєкти     нежитловоїнерухомості  з  них:

 

 

Будівлі торгівельні:(торгові  центри,універмаги,магазини,криті  ринки,павільйони  та  зали  для ярмарків , тощо.

0,01

0,5

господарські(присадибни будівлі)-допоміжні (нежитлові приміщення), до яких належать сараї,хліви, гаражі,літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,підвали , навіси, котельні,бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в  разі  використання  цих  будівель  та  приміщень   в некомерційних  цілей

 

 

 

0,01

 

 

 

0,01

господарські(присадибни будівлі)-допоміжні (нежитлові приміщення), до яких належать сараї,хліви, гаражі, майстерні, погреби , підвали, тощо  в  разі  використання  цих  будівель  в  комерційних  цілях (у  підприємницькій  діяльності)

 

0,01

 

0,01

Інші  будівлі

0,01

0,01

 

7.1 Власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сплачують додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об’єктів житлової нерухомості (його частку).

 

8. Податковий період

8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

9. Порядок обчислення суми податку

9.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4  статті Податкового Кодексу, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті Податкового кодексу України та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

9.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 1 пункту 7 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

9.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

9.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

10. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

10.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

10.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11. Порядок сплати податку

11.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

12. Строки сплати податку

12.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар сільської ради                                                                 Т.О.Рудь

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

До рішення сільської ради

Від 26 червня 2017  року № 242

Положення про транспортний податок

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 статті 267 Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування. 

2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно)  та середньо ринкова вартість яких становить 375 розмірів мінімальної заробітної плати.

 3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 статті 267 Податкового кодексу України.

 4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 статті 267 Податкового кодексу України. 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2018 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2018 року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації".

 

             Секретар сільської ради                                                     Т.О.Рудь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

До рішення сільської ради

Від  26 червня  2017 року № 242

          

                                                        Положення

              Про ставки по платі за землю та пільги щодо земельного податку

                                            Ставки земельного  податку

Ставки земельного  податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

  а) Ставка  земельного податку за земельні ділянки для  будівництва і обслуговування жилого будинку , господарських будівель і споруд , нормативну грошову оцінку яких проведено в межах населених пунктів – 0,1%  від нормативної грошової оцінки ;

  б) Ставка земельного податку за земельні ділянки, крім земельних ділянок, зазначених у п. а  нормативну грошову оцінку яких проведено в межах населених пунктів –  1%  від нормативної грошової оцінки ;

  в) Ставка земельного податку за земельні ділянки  нормативну грошову оцінку яких проведено за межами  населених пунктів –  3%  від нормативної грошової оцінки ;

  г)  Ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь та земель загального користування    незалежно від місцезнаходження  - 1%  від нормативної грошової оцінки;

Ставки земельного  податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:

  а)  Ставка земельного податку за земельні  ділянки розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок водного фонду та залізничного транспорту – 1%  віднормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

  б)  Ставка  земельного податку за земельні ділянки за  межами населених пунктів  на землях водного фонду – 1 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

  в)  Ставка земельного податку за земельні ділянки за межами населених пунктів,  що  відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди) – 0,5% від

нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

 

                                          Пільги щодо сплати земельного податку.

 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, визначаються відповідно до статті 283 Податкового кодексу України.

Пільги щодо сплати земельного податку юридичними та фізичними особами визначаються відповідно до статей 281 та 282 Податкового кодексу України.

Згідно пункту 1 статті 284 Податкового кодексу України, пункту 28 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановити додатково пільги та звільнити від сплати земельного податку:

заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, Державна  служба  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України ,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

           культові та інші будівлі, необхідні для забезпечення діяльності  релігійних організацій України, церкви, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

   Підприємства  які  забезпечують  збір,  очищення  та  постачання  води   для  населених  пунктів Озерської сільської ради.         

 

             Секретар сільської ради                                                       Т.Рудь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 6

До рішення сільської ради

Від  26 червня  2017 року № 242

                                                       П О Л О Ж Е Н Н Я
                                         про орендну плату за земельну ділянку

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

Розділ ІІ.  Платники орендної плати

 2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

                                                Розділ ІІІ. База оподаткування

 3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

                                                 Розділ ІV. Орендна плата

 4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

4.2.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

4.4. Розмір орендної плати за 1,0 га площі земель сільськогосподарського призначення –рілля за земельні ділянки в межах населених пунктів, які надані громадянам в оренду для ведення особистого селянського господарства  та  ведення   городництва  в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі ;

 Розмір  орендної  плати  за  1,0 га  площі  земель  сільськогосподарського  призначення – пасовища   за  земельні  ділянки  в  межах населених  пунктів , які  надані  громадянам    в  оренду  для   сінокосіння  та  випасання  худоби   в  розмірі  3% від  нормативної  грошової  оцінки  землі.

Розділ V. Податковий період та строк сплати

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.                               

                                                                                                                                                   Додаток 7

До рішення сільської ради

Від  26 червня  2017 року № 242

     

Положення про туристичний збір                                                              

 1. Загальні    положення

 

1.1. Це Положення про туристичний збір на території сільської ради (далі-Положення) визначає ставку та  порядок справляння туристичного збору на території  сільської ради  та затверджено відповідно до Податкового кодексу України.

1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 

                                                                2. Платники збору

2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території сільської ради;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

г’) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

2.3. Облік осіб, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 цього Положення, ведеться податковими агентами туристичного збору окремо за кожною категорією.

 

                                                             3. Ставка збору

3.1. Ставку туристичного збору встановити у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

 

                                                            4. База справляння збору

4.1. Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

 

                                                           5. Податкові агенти

5.1. Податковими агентами туристичного збору є:

а) адміністрації готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договорами найму;

в) юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які уповноважуються сільською  радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

                                                           6. Особливості справляння збору

 

6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

                                                            7. Строк та порядок сплати збору

 

7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів. 

 

7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному  кварталу.

                                                                  8. Контроль

8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння туристичного збору здійснюється органами державної податкової служби

                                                                                                                                            

 

          Секретар  сільської ради                                                             Т .О.  Рудь

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Аналіз

регуляторного впливу

Назва регуляторного органу: Озерська   сільська рада

Назва документа: проект рішення «Про встановлення місцевих податків і

                                                                 зборів на    2018 рік»

 Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет  Озерської  сільскої ради

№ п/п

Рубрика аналізу

Характеристика

 

 

 

1

-Проблема яку передбачається вирішити

 

- Опис проблеми та її прояв

 

- Причини виникнення

 

- На кого проблема має вплив

У зв'язку зі змінами в законодавстві виникла проблема невідповідності діючих регуляторних актів щодо справляння податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортного ,єдиного, акцизного податку  туристичного збору  та плати за землю на території  Озерської сільської ради нормам Податкового кодексу України.

Шляхом прийняття проекту рішення «Про  встановлення місцевих  податків і  зборів  на 2018 рік » передбачається розв'язати проблему прозорості встановлених місцевих податків і зборів, збільшення надходжень до місцевого бюджету та розширення видів підприємницької діяльності громадянами  Озерської  сільської  ради.                                                                                                                                Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети — приведення  до порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного ,єдиного, акцизного податку , туристичного збору  та плати за землю на території  сільської ради у відповідність до чинного законодавства.

До кола суб'єктів, на яких проблема має вплив, належать:

- юридичні особи - платники даних податків;

- фізичні особи - платники даних податків;

- органи місцевого самоврядування.

2

Цілі державного регулювання

- впорядкування сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного, єдиного, акцизного податку , туристичного збору  та плати за землю у відповідності до Податкового кодексу України;

- затвердження Положень про порядок справляння даних податків, на території  Озерської   сільської ради у новій редакції;

- встановлення ставок даних податків;

- реалізація податкової політики в частині збільшення надходжень до бюджету  Озерської  сільської ради

3

Альтернативи та їх оцінки

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

- залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

- прийняття даного регуляторного акта.

Першою альтернативою є залишення діючого порядку, тобто неприйняття даного регуляторного акту. Ця альтернатива є неприйнятною. Тому, оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки прийняття даного регуляторного акту забезпечить виконання вимог Податкового кодексу України з внесеними до нього змінами щодо його вдосконалення

4

Механізми використані в документі для досягнення поставлених цілей та вирішення проблеми

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, а саме:

- податок на нерухоме майно сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;

- транспортний податок сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками легкових автомобілів, які використовується до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см. та середньоринкова вартість яких становить понад  375  розмірів мінімальної заробітної плати;

- плата за землю сплачується фізичними та юридичними особами, які є власниками або орендують земельні ділянки на території  Озерської  сільської ради

-єдиний податок, який сплачують суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування

-акцизний  податок   сплачуюють  особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів

-туристичний збір платниками якого є громадяни України , які отримують послуги з тимчасового проживання

5

Очікувані результати

Інформація надається в Таблиці вигод та витрат.

6

Термін дії документа

Проект рішення передбачає затвердження ставок податків на 2018 рік.

Термін дії запропонованого регуляторного акта має постійний характер з моменту набрання ним чинності, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства, чи в інших необхідних випадках.

7

Показники результативності

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

- обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного , єдиного, акцизного податку , туристичного збору  та плати за землю до бюджету  Озерської  сільської ради 1300,0тис. грн.;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання й громадянами, пов’язаними з виконанням вимог акта

8

Заходи по відстеженню результативності

Базове відстеження результативності буде здійснюватись до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта. При проведенні відстеження результативності програм регуляторного акта будуть використовуватися офіційні статистичні дані фіскальної служби,

Таблиця вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування

Отримання додаткових надходжень до бюджету від зміни ставок по даним податкам і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акт

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Надходження коштів від впровадження даних податків будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури сіл Озерської   сільської ради, збільшення фінансування місцевих бюджетних рограмм.

Витрати на сплату податку на нерухоме майно, транспортного, акцизного, єдиного податку та плати за землю юридичні особи та фізичним особам, які мають у власності об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, транспортні засоби та земельні ділянки, що підлягатимуть оподаткуванню.

Інтереси громадян

Надходження коштів від осіб, які є платниками податків   будуть спрямовані на вирішення соціальних проблем населення  Озерської  сільської ради.

Збільшення витрат власників престижних котеджів та тих громадян, які мають у власності декілька помешкань і використовують їх з метою отримання доходів, власників транспортних засобів та власників земельних ділянок.

                   

               

 

                      Сільський голова:                                                        В.Федорус